4. Exlibris

J.M. Belder
(Pavouci) - nevytištěn
lept - 58:50, Belgie