TECHNIKY GRAFICKÉHO UMĚNÍ
Tisk z výšky
Tisk z hloubky
Tisk z plochy
Tisk skrze síto
William Hogarth (1697 - 1764)
Čerpáno z knihy
TECHNIKY GRAFICKÉHO
UMĚNÍ