Grafmal studio
Tisk z hloubky
Tisk z výšky
Tisk skrze síto
TISK Z PLOCHY

Mladší skupinou grafických technik, jež se objevily až na konci 18. století a od té doby se stále dynamicky rozvíjejí (samozřejmě v oblasti reprodukční), jsou techniky pro tisk z plochy. Charakteristické pro ně je to, že tisknoucí partie jsou na tiskové formě ve stejné rovině jako ostatní (tedy netisknoucí) místa tiskové plochy. Je přitom využito jednoduchého principu vzájemného odpuzování mastnoty a vody.
Jako tisková forma se tu nejčastěji uplatňuje litografický kámen, může to však být i hliníkový nebo zinkový plech, želatina a podobně. Podstata tisku spočívá v tom, že kresba provedená mastnými přípravky snadno přijímá mastnou tiskovou barvu, zatímco místa, jež tisknout nemají, jsou zvlhčena vodou a mastnou barvu odpuzují. Originální tisk se zpravidla provádí na litografickém lisu, případně na ofsetovém nátiskovém lisu.


Techniky zpracování.forem pro tisk .plochy:
litografie (kamenotisk)
pérová litografie,
křídová litografie,
lavírovaná litografie,
škrábaná litografie (mezzotinta na kameni),
autografie
přetisk
fotolitografie
kombinace tisku z plochy a z hloubky,
litografická rytina
litografický lept
algrafie
autorský ofset
světlotisk
Pro tisk z plochy je typický obraz plošného a měkkého charakteru, jenž spočívá lehce na povrchu papíru, aniž by se do něj vtlačoval (jako je tomu u tisku z výšky). Nevytváří ani markantní reliéf tiskové barvy jako při tisku z hloubky (ten je poněkud znatelný jen u technik provedených do hloubky kamene). Pouze ojediněle (někdy u kamenotisku) se setkáme s tím, že do papíru jsou vtlačeny okraje tiskové formy - tedy kamene - obdobně jako faseta u hlubotiskových technik.

Edvard Munch (1863-1944)
Žádlivost
litografie - křídová štětcová technika
Paul Cézanne (1839-1906)
Koupání
barevná litografie


Nástroje pro litografickou práci


Kamenotiskařský ruční lis
Schéma tisku z plochy
Kamenotiskařský ruční lis
zpět
Nahoru
Čerpáno z knihy TECHNIKY GRAFICKÉHO UMĚNÍ