Grafmal studio
Tisk z plochy
Tisk z výšky
Tisk skrze síto
TISK Z HLOUBKY

Metoda tisku z hloubky, jejíž mechanické postupy jsou jen o málo mladší nežli tisk z výšky, byla dlouhou dobu nejdokonalejším způsobem tisku a z hlediska uměleckého jí patrně bylo dosaženo nejlepších výsledků. Rovněž ve své dnešní průmyslové podobě je zárukou vysoké úrovně tis- kových výrobků. Podstata tisku z hloubky spočívá v tom, že linie či body kresby jsou mechanickým nebo chemickým způsobem vyhloubeny pod úroveň povrchu hladké kovové desky. Do takto vzniklých prohloubenin se vtírá hlubotisková barva, jež se naopak z ostatního povrchu desky stírá. Velkým tlakern tiskového stroje je papír při tisku vmáčknut do rýh v desce, odkud přejímá barvu. Hlubotisková forma bývá nejčastěji provedena z měděné nebo zinkové desky, v některých případech lze užít i jiných kovů, jako je ocel, železo, mosaz či hliník.


    Techniky zpracování hlubotiskových forem
rozdělujeme:

mechanické, tj. různé druhy rytin:
mědiryt
oceloryt
tečkovaná rytina
puncovaná rytina
rytina s krejónovou manýrou
suchá jehla
škrabaná rytina (mezzotinta)

chemické, tj. různé druhy leptů:
lept čárový (do pevného krytu
lept s tečkovací manýrou
lept s tužkovou manýrou
lept čárový se zrnem
lept do měkkého krytu (vernis mou); zieglerografie
lept do křehkého krytu
lept zrnkový (akvatinta)
lept křídový (na světlocitlivém asfaltu)
lept vykrývaný (rezerváž)
lept lavírovaný
heliogravuraTisk volných grafických listů se provádí na ručním měditiskovém lisu. Polygrafický průmysl používá horizontálních hlubotiskových rychlolisů, hlubotiskových rotaček a speciálních strojů pro tisk známek a cenin. Pro tisk z hloubky je charakteristické, že po sejmutí papíru ulpívá barva na jeho povrchu v mírném reliéfu, což vytváří jeden z hlavních půvabů této grafické techniky. Faseta, tj. opracované okraje tiskové formy jsou přitom vtlačeny do povrchu papíru, takže kolem obrazu vzniká patrný reliéfní rámec.

 

lept

Jiří Vlach
Naděje
lept čárový (do pevného krytu)

jehly
Rycí a leptařské jehly


měditiskařský lis

Měditiskařský lis
Schéma tisku z hloubky
Nahoru
Čerpáno z knihy TECHNIKY GRAFICKÉHO UMĚNÍ